ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – септември 2020

СПЕЦИАЛНОСТ  

ДАТА

 

МЯСТО

 

Английска филология

 

8 септември 2020 г. 09.00 ч. – писмен I част,

13.00 ч. – писмен II част

 

ВАЖНО ! – При промяна на обстановката в страната може да се наложат корекции по графика.

Следете за актуална информация.

ВАЖНО: В срок до 03.09.2020 г. студентите трябва да подадат по и-мейл молба за явяване на държавен изпит на Ливия Робертович (l.robertovitch@uni-sofia.bg).

  • В молбата трябва да се посочат:

– Три имена; Специалност; Факултетен номер; Писмен и/или устен държавен изпит.

След получаване на потвърждение от инспектора, че студентът е положил всички изпити от учебния план и е получил необходимите кредити, студентите могат да се явят на писмен държавен изпит, съгласно обявения график.

%d bloggers like this: