ERASMUS

Преподавателска мобилност по обменна програма Еразъм+ за 2020/21 година. Всички документи трябва да бъдат изпратени до erasmus@admin.uni-sofia.bg в срок до 17 декември 2020 г., 23:59 часа.

 

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за летен семестър 2020/2021 г.

Erasmus+ courses for incoming students at Sofia University for 2020/2021

Erasmus+ courses at the English and American Studies Department for 2020/2021

Конкурс за обменна програма Еразъм+ 2020/21:

За повече информация следвайте този линк. 

Конкурсът за места по обменна програма за студентска мобилност Еразъм+ за 2019/20 г. е открит. Документи можете да подавате през електронната платформа между 20. 02. 2019 и 6. 03. 2019 г. (не по-късно от 17:00 ч.).

Информация за конкурса можете да получите на Еразъм+ страницата на сайта на университета.

Пълната документация за ФКНФ е достъпна тук.

За консултации с координатора по Еразъм+ д-р Емилия Славова можете да се обърнете в приемното ѝ време, четвъртък 15:00-18:00, стая 172 или да пишете на eslavova.at.gmail.com.

Не пропускайте тази уникална възможност да прекарате един или два семестъра от обучението си в чужд университет!

 

К О Н К У Р С
за мобилност с цел практика по Програма ЕРАЗЪМ+
за 2018 / 2019 г.

Информация: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2018/05/15/traineeship_2018_2019/

Краен срок за кандидатстване: 25 юни 2018 г., 17:00 часа

%d bloggers like this: