График на държавна изпитна сесия

Нов формат, 11.07.2016 г.:

  • зала 272
  • начало: 9.00 ч. –  11.30 ч. /I част/;
    13.00 ч. – 15.30 ч. /II част/

 

Стар формат:

  • писмен – 11.07.2016 г., зала 243;
    начало: 9.00 ч. – 14.00 ч.
  • устен – 12.07.2016 г., зали: 172 и 165
    начало: 8.00 ч.
%d bloggers like this: