График на юнската изпитна сесия, 2018 г.

БП „АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ“

Юнска изпитна сесия (11.06. – 06.07. 2018 г.)

Предмет/ курс Преподавател/и ауд. дата час
  I курс

 

Общество и култура на Великобритания доц. д-р Мария Пипева

д-р Ирина Кюланова

65 21.06.2018 9 – 13 ч..
Практическа граматика – II ч. Н. Алексиева 65 22.06.2018 14  ч.
Академичен и общ английски – ІІ част гл.ас. д-р Ирена Димова

гл. ас. д-р Дж. Маккрийди

65 28.06.2018 9 – 13 ч.
Английска литература: от Викторианство към Модернизъм доц. д-р Зелма Каталан

гл. ас. д-р Мария Димитрова

гл. ас. д-р В. Будаков

65 30.06.2018 14 – 18 ч.
Увод в общото езикознание доц. д-р Александра Багашева 65 5.07.2018 9 – 13 ч.
  II курс

 

 
Английска литература: Романтизъм Доц. д-р Юлия Стефанова

Гл. ас.д-р Ангел Игов

Райна Росенова

65 21.06.18 13.30-17.30
Английски език 4 част Гл. ас. д-р Румяна Благоева 65 14.06.2018 9.00 – 13.00
Английска интонация Ас. Владимир Филипов 182 А 7.06 и 8.06. 10.00-17.00
Синтаксис Доц. д-р Цветомира Венкова 65 22.06.2018 10.00- 14.00
  III курс

 

Английска литература: от Ренесанс към Барок Проф. дфн Евгения Панчева

Гл. ас. д-р Георги Няголов

65 28.06.2018 13.30- 17.30
Лингвистика на текста Доц. д-р Нели Тинчева 243 14.06

 

9.00-12.00

 

Общество и култура на САЩ Доц. д-р Ал. Главанакова 243 11.06.2018 9.00-12.00
История на английския език Проф. д-р Мира Ковачева 65 5.07.18 14.00-17.00
АВИТО

 

ас. Николина Искърова 247 13.06.18 10.00
  IV курс

 

Американска литература: от Модернизъм към Постмодернизъм Проф. д-р Мадлен Данова 65 14.06.18 14.00 – 17.00
Историческа лингвистика Проф. д-р Мира Ковачева Гл.ас.д-р Божил Христов 243 28.06.18 14.00-17.00
Интернет информационни технологии в чуждоезиковото обучение ас. Николина Искърова 247 13.06.18 9.00
 

 

%d bloggers like this: