График на септемврийската изпитна сесия, 2018 г.

БП „АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ“

Септемврийска изпитна сесия (20.08. – 07.09. 2018г.) 

Предмет/ курс Преподавател/и ауд. дата час
 I курс
Общество и култура на Великобритания доц. д-р Мария Пипевад-р Ирина Кюланова 243 3.09.2018 9:00– 13:00 ч.
Практическа граматика –I и II ч. Доц. д-р Ал. БагашеваН. Алексиева 241 4.09.2018 10.00– 13.00
Практическа фонетика 1 и 2 част доц. д-р Снежина Димитрова 5 ФК 31.08.2018 14:00– 17:00 ч
Академичен и общ английски – ІІ част гл.ас. д-р Ирена Димовагл. ас. д-р Дж. Маккрийди 241 28.08.2018 10.00–13.00
Английска литература: от Викторианство към Модернизъм доц. д-р Зелма Каталангл.ас.д-р М. Димитровагл. ас. д-р В. Будаков 243 5.09.2018 14:00–18:00 ч.
Английски чрез литература Гл.ас.д-р М. Димитрова 165 31.08.2018 9:00– 12.30 ч.
Писане по академични текстове (срок за предаване на заданията (по електронен път Ирина Кюланова   До 21.08
Увод в общото езикознание доц. д-р Ал. Багашева 241 7.09.2018 9.00– 13.00
Английска литература: от Модернизъм към Постмодернизъм Доц. д-р А. Аспарухов 165 30.08.2018 12.00
 II курс
Английска литература: Романтизъм Доц. д-р Юлия СтефановаГл. ас.д-р Ангел ИговРайна Росенова 243 28.08.2018 9.00–13.00
Аналитична граматика Н. Алексиева 165 5.09.2018 10:00– 14:00 ч.
Морфология доц. Хр. Стаменовгл.ас.д-р М. Коларова 241 05.09.2018 13.30-  17.00
Английска литература: Просвещение Гл.ас.д-р В. БудаковРайна Росенова 243 4.09.2018 14.00–17.00
Английски език 3 и 4 част Гл. ас. д-р Р. Благоева 243 4.09.2018 9.00– 13.00
Фонология доц. д-р Снежина Димитрова 243 31.08.2018 9:00– 12:00 ч,.
Английска интонация Ас. Владимир Филипов 182 А
Синтаксис Доц. д-р Цв. Венкова 243/65 5.09.2018 10.00– 14.00
АВИТО ас. Николина Искърова 247 28.08.2018 10:00
Английска литература: от Модернизъм към Постмодернизъм Доц. д-р А. Аспарухов 165 30.08.2018 12.00
 III курс
Английска литература: от Ренесанс към Барок Проф. д.ф.н Е. ПанчеваГл. ас. д-р Г. Няголов 65 30.08.2018 14.00– 18.00
Английска литература: от Средновековие към Ренесанс Проф. д.ф.н Е. ПанчеваГл. ас. д-р Г. Няголов 65 30.08.2018 9.00–13.00
Практически синтаксис Доц. д-р Цветомира Венкова 243 5.09.2018 10.00–14.00
Език и компютър Доц. д-р Цветомира Венкова 243 5.09.2018 10.00– 14.00
Стилистика Гл. ас. д-р М. Димитрова 182 4.09.2018 9.00
 
Лингвистика на текста Доц. д-р Нели Тинчева 243 03.09.2018 14.00–17.00
Общество и култура на САЩ Доц. д-р Ал. Главанакова 243 29.08.2018 9.00– 12.00
Историческа лингвистика Гл.ас.д-р Божил Христов 243 2.09.2018 9.00–13.00
История на английския език Проф. д-р Мира Ковачева 243 2.09.2018 14.00–17.00
ПЕДАГОГИКА Проф. С. Чавдарова 45 7.09.2018 8.00
Семантика Доц. д-р Р. Ишпекова 184 31.08.2108 9.00– 12.00
 IV курс
Интернет информационни технологии в чуждоезиковото обучение ас. Николина Искърова 247 28.08.2018 10:00
Американска литература: от Модернизъм към Постмодернизъм Проф. д-р Мадлен Данова 243 29.08.2018 14.00 – 18.00
Теория и практика на превода Гл.ас.д-р Нели ЯкимоваАс. Лика Пищалова 165 3.09.2018 12.00– 16.00
Превод А-Б част 5 Гл.ас.д-р Нели Якимова 165 3.09.2018 12.00–16.00
Превод А-Б част 6 Гл.ас.д-р Нели Якимова 165 3.09.2018 12.00–16.00
Превод Б-А част 5 Ас. Лика Пищалова 165 3.09.2018 12.00–16.00
Превод Б-А част 6 Ас. Лика Пищалова 165 3.09.2018 12.00– 16.00

 

 

%d bloggers like this: