Езикова култура ІI част

гл.ас. д-р Стефка Фетваджиева
Лекции: 15 часове

Целта на дисциплината «Езикова култура » ІІ част е да продължи да запознава студентите с нормите на българския правопис. Студентите постепенно овладяват редица тънкости на българския правопис и придобиват усет за стилистичните разлики в различни езикови равнища. В курса на обучение по дисциплината «Езикова култура» са предвидени практически разработки. Придобива се представа и за стандартизацията на книжовния ни език днес. Курсът предлага и обширен набор от упражнения за самостоятелна работа.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 25%; тестова проверка 75%

%d bloggers like this: