st-clement

  1. Публична лекция на доц. д-р Александра Багашева на тема Да  сложим ръка на образността в езика.

17.11.2015 г., 18.00 часа, зала 2.

 

  1. Представяне на книгата Адам Бийд от Джордж Елиът в превод от проф. Весела Кацарова.

19.11.2015 г., 18.30 часа, зала 2.

 

  1. Представяне на романа на гл.ас.д-р Aнгел Игов Кротките.

24.11.2015 г., 18.00 часа, зала 2.

 

  1. Публична лекция на доц. д-р Мария Пипева Книгите с картинки като междупоколенческа литература.

26.11.2015 г., 18.00 часа, зала 2.

 

  1. Публична лекция на проф. д-р Корнелия Славова на тема Politics versus Poetics? American Drama on the Bulgarian Stage (1945-1989).

28.11.2015 г., 13.00 часа, аудитория 243.

%d bloggers like this: