Откриване на академичната 2022/2023 г.

Г Р А Ф И К
за откриване на академичната 2022/2023 г.

3 октомври 2022 г.
14.00 ч. в аудитория 272, Ректорат на СУ –
откриване на всички специалности на
Факултета по класически и нови филологии

Английска филология – 272 аудитория, 14.30 ч.

Очакваме ви!

 

%d bloggers like this: