Поправителната сесия 2020 ще се проведе дистанционно !!!

ВАЖНО:

Във връзка с удължаване на мерките с цел ограничаване опасността от разпространение на COVID-19 със заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ РД-179/21.05.2020 г. Деканският съвет взе решение:

Поправителната сесия да се проведе дистанционно.

В тази връзка се въвежда нова процедура, която изисква задължително студентът да подаде молба по ОБРАЗЕЦ за явяване на изпит в срок до 15 юли 2020 г. на мейла на гл. ас. д-р Симеон Хинковски (s.hinkovski@uni-sofia.bg).

ОБРАЗЕЦ за попълване.

%d bloggers like this: