DSC_0472След направеното проучване на студентското мнение през учебната 2015/2016 г. и във връзка с изискванията на Процедурата за атестиране на преподавателите в СУ, от учебната 2016/2017 г. във Факултета по класически и нови филологии се въвежда редовно задължително проучване на студентското мнение за качеството на образователния процес в отделните дисциплини в системата E-Learn.

МАГИСТРИ

Анкетите за магистри са достъпни на официалния Moodle сайт с адрес:

http://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=513.

Попълването на електронните анкетни карти е задължително за всички изучавани през зимния семестър на 2016/2017 г. дисциплини!

Влизането в системата е чрез потребителското Ви име и парола за СУСИ, а анкетните карти са прикачени към всеки от изучаваните от Вас през зимния семестър курсове в категорията „Анкетни проучвания“, „Анкета за оценка на курс, зимен семестър, 2016/2017“, „Магистри, зимен семестър, 2016/2017“ и съответната специалност в Moodle сайта на ФКНФ . Можете да попълните анкетните карти и през вашия профил, избирайки категорията „Моите курсове“ от менюто вляво.

Анкетните карти са от две части – оценка на работата на преподавателя-титуляр на курса и на асистента. Ако дисциплината е с лекционни и семинарни занятия, задължително попълвате и двете части на анкета, като изписвате имената на преподавателя, който води лекциите и на асистента, който Ви е водил семинарните занятия. Ако дисциплината е само с лекционни или практически часове, попълвате само съответната част от анкетата.

Анкетата е анонимна, като преподавателите ще имат достъп до резултатите от проучването едва след приключване на сесията.   

Анкетите ще бъдат отворени за попълване от 26.01.2017 г. до 05.02.2017 г.

 

БАКАЛАВРИ

Анкетите за бакалаври са достъпни на официалния Moodle сайт с адрес:

http://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=513.

Попълването на електронните анкетни карти е задължително за всички изучавани през зимния семестър на 2016/2017 г. дисциплини!

Влизането в системата е чрез потребителското Ви име и парола за СУСИ, а анкетните карти са прикачени към всеки от изучаваните от Вас през зимния семестър курсове в категорията „Анкетни проучвания“, „Анкета за оценка на курс, зимен семестър, 2016/2017“, „Бакалаври, зимен семестър, 2016/2017“ и съответната специалност в Moodle сайта на ФКНФ. Можете да попълните анкетните карти и през вашия профил, избирайки категорията „Моите курсове“ от менюто вляво.

Анкетните карти са от две части – оценка на работата на преподавателя-титуляр на курса и на асистента. Ако дисциплината е с лекционни и семинарни занятия, задължително попълвате и двете части на анкета, като изписвате имената на преподавателя, който води лекциите и на асистента, който Ви е водил семинарните занятия. Ако дисциплината е само с лекционни или практически часове, попълвате само съответната част от анкетата.

Анкетата е анонимна, като преподавателите ще имат достъп до резултатите от проучването едва след приключване на сесията. 

Анкетите ще бъдат отворени за попълване от 18.01.2017 г. до 29.01.2017 г.

Записването за предстоящия летен семестър е възможно само след автоматично потвърждение за получени отговори в електронната система.

%d bloggers like this: