2021 г. ГРАФИК ЗА ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ НА КАТЕДРА “АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА”

ВАЖНО:

– За магистърските програми (държавна поръчка и платено обучение) могат да кандидатстват завършилите 4-годишни бакалавърски програми от съответните направления.

– Кандидатстващите за платена форма на обучение трябва да са завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър (4,00).

 Всички кандидати се явяват на приемни изпити.

– КАНДИДАТСТВАНЕТО в магистърските програми за учебната 2021/2022 г. ще бъде САМО ONLINE – https://fcml.kmk.uni-sofia.bg – като този линк ще бъде активен само в съответните дати за прием.

Прием на документи: 01 – 14 септември 2021 г.

Справочник

  • Специалност АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП “Език и култура” – английски език

Събеседване: 17.09.2021 г. от 14.00 ч. в зала 2, сграда Ректорат

МП “Конферентен превод”

Писмен изпит: 13.09.2021 г.,10.00 ч., в зала 243, сграда Ректорат

Устен изпит: 14.09.2021 г., 10.00 ч., в зала 212 А, сграда Ректорат

МП „Комуникация език, литература, медии“

Събеседване: 16.09.2021 г. от 14.00 ч. в зала 2, сграда Ректорат

МП “Превод”

Писмен изпит: 16.09.2021 г. от 9.00 до 12.00 ч. в зала 243, сграда Ректорат.

Събеседване: 17.09.2021 г. от 9.00 ч. в аудитория 165 (английски език) и от 9.00 ч. в кабинет 174 (френски език).

%d bloggers like this: