Applied Linguistics: Current Trends and Prospects

Legacies in Applied Linguistics

Като част от поредицата от събития по случай 135 години от създаването на СУ „Св. Климент Охридски” и 95 години от обособяването на университетската англицистика като самостоятелна специалност, Катедрата по Англицистика и американистика ще отбележи и 100 г. от рождението на доц. Димитър Спасов, 90 години от рождението на проф. Андрей Данчев и 80 години …

КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ “ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ”

Фондация “Англицистика и американистика” обявява ежегодния конкурс за превод на поезия “ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ”