ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЮЛИ 2020 Г.

ГРАФИК за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  13  юли 2020г.

 

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ МИНИМУМ ПОЛОВИН ЧАС ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО НА ИЗПИТА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА НОСЯТ ПРЕДПАЗНИ МАСКИ!!!

ЯВЯВАНЕТО НА ИЗПИТ СТАВА С ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ.

 

РЕКТОРАТ:

СПЕЦИАЛНОСТ

 

ДАТА

 

МЯСТО

 

Английска филология 13 юли 2020 г.,

09.00 ч. – писмен I част

13.00 ч. – писмен II част

 

65 аудитория

 

272 аудитория

%d bloggers like this: