Разписание за летен семестър 2016/2017

Angliiska_2016-17_Leten_V2

Провеждане на електронни анкети със студентите от ФКНФ

След направеното проучване на студентското мнение през учебната 2015/2016 г. и във връзка с изискванията на Процедурата за атестиране на преподавателите в СУ, от учебната 2016/2017 г. във Факултета по класически и нови филологии се въвежда редовно задължително проучване на студентското мнение за качеството на образователния процес в отделните дисциплини в системата E-Learn. МАГИСТРИ Анкетите …

Климентови дни 2016 г. – събития, организирани от катедра “Англицистика и американистика”

В рамките на тазгодишните Климентови дни, катедра “Англицистика и американистика” има удоволствието да ви покани на следните събития: 16 ноември 2016 г. 18.00.  Представяне на стихосбирката на проф. Александър Шурбанов  Предслънце ( Foresun)  – на английски и български език. Съвместно с изд. “Скалино”. Книгата ще представи д-р Любомир Терзиев. Библиотечно-информационен център по британистика и американистика, …

Защити на магистърски тези

Дата: 31 октомври 2016 г. Зала 2 Начало: 10.00 ч.

B.A. Schedule of Classes Winter 2016/17

Английска филология_разписание

График на поправителна сесия за МП “Комуникация: език, литература, медии”

Grafik_sesia_AugSept_2016

График на поправителна сесия

Поправителна-сесия-2016

График на държавна изпитна сесия

Нов формат, 11.07.2016 г.: зала 272 начало: 9.00 ч. –  11.30 ч. /I част/; 13.00 ч. – 15.30 ч. /II част/   Стар формат: писмен – 11.07.2016 г., зала 243; начало: 9.00 ч. – 14.00 ч. устен – 12.07.2016 г., зали: 172 и 165 начало: 8.00 ч.

График на лятна изпитна сесия

Лятна сесия 2016

Майски дни на културата

За нас е удоволствие да Ви поканим на публичните лекции, организирани от Катедра „Англицистика и американистика“ по случай тазгодишните чествания на майските дни на културата. 17 май, вторник 10.00 часа, 243-та зала, Ректорат Публична лекция на тема: Race, Gender and Poverty in the Photography of Dorothea Lange, проф. Линда Гордън, Нюйоркски университет, САЩ. Катедра „Англицистика …

%d bloggers like this: