ПОКАНА

На 17 май 2022 г., от 18.00 часа в Зала 2 на Ректората на Софийски университет  „Св. Климент Охридски“ ще  се състои представяне на магистърските програми, предлагани от катедра „Англицистика и американистика:

 1. Конферентен превод
 2. Език и култура (английски език)
 3. Превод
 4. Комуникация: език, литература, медии
 5. Дигитална култура: език, литература, комуникация (съвместна програма с ВТУ и ЮЗУ)
 6. Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение (съвместна програма с ЮЗУ, ШУ и Университета в Търнава)

Каним всички заинтересовани да участват в събитието. След кратко представяне от страна на ръководителите на съответните програми, с радост ще отговорим на всички възникнали въпроси!

Заповядайте!

Катедра „Англицистика и американистика“

____________________________________

I N V I T A T I O N

On 17 May 2022, at 18.00, in Hall 2 of the Rectorate of Sofia University “St. Kliment Ohrdiski”, the Department of English and American Studies will present the master’s programs offered by the department:

 1. Interpreting
 2. Language and culture (English)
 3. Translation
 4. Communication: language, literature, media.
 5. Digital culture: language, literature, communication (joint program with the University of Velko Târnovo St. Cyril and St. Methodius and South-West University “Neofit Rilski”)
 6. Digital competences in foreign language teaching Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение (joint program with South-West University “Neofit Rilski”, Konstantin Preslavsky University of Shumen and University of Trnava)

We invite everyone interested to attend the short presentations provided by the director(s) of the respective programs and raise the questions they have concerning the organization, teaching and management of the separate programs.

Welcome!

Department of English and American Studies

%d bloggers like this: