ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЮЛИ 2020 Г.

ГРАФИК за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  13  юли 2020г.   ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ МИНИМУМ ПОЛОВИН ЧАС ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО НА ИЗПИТА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА НОСЯТ ПРЕДПАЗНИ МАСКИ!!! ЯВЯВАНЕТО НА ИЗПИТ СТАВА С ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ.   РЕКТОРАТ: СПЕЦИАЛНОСТ   ДАТА   МЯСТО   Английска филология 13 юли 2020 г., 09.00 ч. – писмен I част …

Поправителната сесия 2020 ще се проведе дистанционно !!!

ВАЖНО: Във връзка с удължаване на мерките с цел ограничаване опасността от разпространение на COVID-19 със заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ РД-179/21.05.2020 г. Деканският съвет взе решение: Поправителната сесия да се проведе дистанционно. В тази връзка се въвежда нова процедура, която изисква задължително студентът да подаде молба по ОБРАЗЕЦ за явяване на изпит в срок до 15 …

SWIFT TODAY: HIS LEGACY FROM THE ENLIGHTENMENT TO MODERN-DAY POLITICS

  SWIFT TODAY: HIS LEGACY FROM THE ENLIGHTENMENT TO MODERN-DAY POLITICS CONFERENCE PROGRAM  DEPARTMENT OF ENGLISH AND AMERICAN STUDIES NOVEMBER 30 – DECEMBER 1, 2017   Thursday, November 30 9:00-10:00 Conference registration the Aula lobby 10:00-10:30 Conference opening – AulaOpening address: Michael Forbes, Ambassador of Ireland to Bulgaria. Introductory address: Prof. Madeleine Danova, Dean of …

CFP International Conference “Traditions and Transitions” dedicated to the 90th anniversary of the Department of English and American Studies at Sofia University and the 130th anniversary of Sofia University “St. Kliment Ohridski”

TRADITIONS AND TRANSITIONS 28-29 September 2018 SOFIA, BULGARIA  DEPARTMENT OF ENGLISH AND AMERICAN STUDIES SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI” Call for papers The Department of English and American Studies at Sofia University “St. Kliment Ohridski” invites scholars to submit proposals for the international conference Traditions and Transitions – to be held in Sofia, Bulgaria. The …

Alexandra Glavanakova. Transcultural Imaginings. Translating the Other, Translating the Self in Narratives about Migration and Terrorism.

Sofia: KX – Critique and Humanism Publishing House, 2016. ISBN: 978-954-587-201-3. Transcultural Imaginings offers an analysis of the multifarious manifestations of Otherness, which, though seemingly dichotomous, actually form a complex network of oppositions and interactions. The book explores the transcultural visions of American, Bulgarian, Canadian, French, and Pakistani writers expressing the complexities of cultural transformations …

Alexandra Glavanakova. Posthuman Transformations: Bodies and Texts in Cyberspace. Sofia: Sofia University Press. 2014. ISBN 978-954-07-3869-7.

     In Posthuman Transformations: Bodies and Texts in Cyberspace (Sofia        University Press, 2014) Dr. Alexandra Glavanakova explores the re/positioning of  the human body and the evolution of the textual body in technological culture.  Through the examination of a selection of fictional texts – both print and computer-  mediated – an extensive …

%d bloggers like this: