Награди от конкурса за поетичен превод “Проф. Владимир Филипов” – 2018 г.

На 29. 01. 2019 г. Фондация “Университетска англицистика и американистика” връчи наградите от конкурса за поетичен превод “Проф. Владимир Филипов” – 2018 г. 

 

 

 

За конкурса постъпиха двадесет превода на предложените от организаторите стихотворения.  Журито в състав проф. дфн Евгения Панчева, доц. д-р Мария Пипева и Андрей Филипов реши:

Първа награда (250 лева) се присъжда на:

Весела Мариян Стефанова, 

студентка от трети курс, специалност „Приложна лингвистика с английски и италиански език“, ПУ „Паисий Хилендарски“, за превода на стихотворението „Малка балада за голямата река“ от Христо Фотев.

Втора награда (150 лева) се присъжда на:

Донка Пламенова Милкова,

студентка от трети курс, специалност „Английска филология“, СУ „Св. Климент Охридски“, за превода на стихотворението „Кръст“ от Миряна Башева.

Честитим на отличените и желаем на всички участници успехи на преводаческото поприще!

Frankenstein’s intellectual labyrinth: folds in the house of knowledge

Lubomir Terziev

26.10.2018 (Friday), 18.00. English and American Studies Resource Centre

Before embarking on telling the story of his life, Frankenstein formulates the moral that his listener – Robert Walton – and, by implication, the readers might derive from it: “You seek for knowledge and wisdom, as I once did; and I ardently hope that the gratification of your wishes may not be a serpent to sting you, as mine has been.” This cautionary statement, which foregrounds hubristic intellectual aspiration as toxic evil (“a serpent to sting you”) has been deposited in the public consciousness as the kernel of Mary Shelley’s narrative. In my talk, I will focus on what I find a more intriguing angle: the labyrinthine intellectual etiology of Frankenstein’s act of hubris. His decision to make/create a human being out of inorganic matter is preceded by consecutive affiliations with and resistances to different epistemological attitudes. To explore this economy, I will use Deleuze’s concept of the fold.

График на септемврийската изпитна сесия, 2018 г.

БП „АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ“

Септемврийска изпитна сесия (20.08. – 07.09. 2018г.) 

Предмет/ курс Преподавател/и ауд. дата час
 I курс
Общество и култура на Великобритания доц. д-р Мария Пипевад-р Ирина Кюланова 243 3.09.2018 9:00– 13:00 ч.
Практическа граматика –I и II ч. Доц. д-р Ал. БагашеваН. Алексиева 241 4.09.2018 10.00– 13.00
Практическа фонетика 1 и 2 част доц. д-р Снежина Димитрова 5 ФК 31.08.2018 14:00– 17:00 ч
Академичен и общ английски – ІІ част гл.ас. д-р Ирена Димовагл. ас. д-р Дж. Маккрийди 241 28.08.2018 10.00–13.00
Английска литература: от Викторианство към Модернизъм доц. д-р Зелма Каталангл.ас.д-р М. Димитровагл. ас. д-р В. Будаков 243 5.09.2018 14:00–18:00 ч.
Английски чрез литература Гл.ас.д-р М. Димитрова 165 31.08.2018 9:00– 12.30 ч.
Писане по академични текстове (срок за предаване на заданията (по електронен път Ирина Кюланова   До 21.08
Увод в общото езикознание доц. д-р Ал. Багашева 241 7.09.2018 9.00– 13.00
Английска литература: от Модернизъм към Постмодернизъм Доц. д-р А. Аспарухов 165 30.08.2018 12.00
 II курс
Английска литература: Романтизъм Доц. д-р Юлия СтефановаГл. ас.д-р Ангел ИговРайна Росенова 243 28.08.2018 9.00–13.00
Аналитична граматика Н. Алексиева 165 5.09.2018 10:00– 14:00 ч.
Морфология доц. Хр. Стаменовгл.ас.д-р М. Коларова 241 05.09.2018 13.30-  17.00
Английска литература: Просвещение Гл.ас.д-р В. БудаковРайна Росенова 243 4.09.2018 14.00–17.00
Английски език 3 и 4 част Гл. ас. д-р Р. Благоева 243 4.09.2018 9.00– 13.00
Фонология доц. д-р Снежина Димитрова 243 31.08.2018 9:00– 12:00 ч,.
Английска интонация Ас. Владимир Филипов 182 А
Синтаксис Доц. д-р Цв. Венкова 243/65 5.09.2018 10.00– 14.00
АВИТО ас. Николина Искърова 247 28.08.2018 10:00
Английска литература: от Модернизъм към Постмодернизъм Доц. д-р А. Аспарухов 165 30.08.2018 12.00
 III курс
Английска литература: от Ренесанс към Барок Проф. д.ф.н Е. ПанчеваГл. ас. д-р Г. Няголов 65 30.08.2018 14.00– 18.00
Английска литература: от Средновековие към Ренесанс Проф. д.ф.н Е. ПанчеваГл. ас. д-р Г. Няголов 65 30.08.2018 9.00–13.00
Практически синтаксис Доц. д-р Цветомира Венкова 243 5.09.2018 10.00–14.00
Език и компютър Доц. д-р Цветомира Венкова 243 5.09.2018 10.00– 14.00
Стилистика Гл. ас. д-р М. Димитрова 182 4.09.2018 9.00
 
Лингвистика на текста Доц. д-р Нели Тинчева 243 03.09.2018 14.00–17.00
Общество и култура на САЩ Доц. д-р Ал. Главанакова 243 29.08.2018 9.00– 12.00
Историческа лингвистика Гл.ас.д-р Божил Христов 243 2.09.2018 9.00–13.00
История на английския език Проф. д-р Мира Ковачева 243 2.09.2018 14.00–17.00
ПЕДАГОГИКА Проф. С. Чавдарова 45 7.09.2018 8.00
Семантика Доц. д-р Р. Ишпекова 184 31.08.2108 9.00– 12.00
 IV курс
Интернет информационни технологии в чуждоезиковото обучение ас. Николина Искърова 247 28.08.2018 10:00
Американска литература: от Модернизъм към Постмодернизъм Проф. д-р Мадлен Данова 243 29.08.2018 14.00 – 18.00
Теория и практика на превода Гл.ас.д-р Нели ЯкимоваАс. Лика Пищалова 165 3.09.2018 12.00– 16.00
Превод А-Б част 5 Гл.ас.д-р Нели Якимова 165 3.09.2018 12.00–16.00
Превод А-Б част 6 Гл.ас.д-р Нели Якимова 165 3.09.2018 12.00–16.00
Превод Б-А част 5 Ас. Лика Пищалова 165 3.09.2018 12.00–16.00
Превод Б-А част 6 Ас. Лика Пищалова 165 3.09.2018 12.00– 16.00

 

 

График на юнската изпитна сесия, 2018 г.

БП „АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ“

Юнска изпитна сесия (11.06. – 06.07. 2018 г.)

Предмет/ курс Преподавател/и ауд. дата час
  I курс

 

Общество и култура на Великобритания доц. д-р Мария Пипева

д-р Ирина Кюланова

65 21.06.2018 9 – 13 ч..
Практическа граматика – II ч. Н. Алексиева 65 22.06.2018 14  ч.
Академичен и общ английски – ІІ част гл.ас. д-р Ирена Димова

гл. ас. д-р Дж. Маккрийди

65 28.06.2018 9 – 13 ч.
Английска литература: от Викторианство към Модернизъм доц. д-р Зелма Каталан

гл. ас. д-р Мария Димитрова

гл. ас. д-р В. Будаков

65 30.06.2018 14 – 18 ч.
Увод в общото езикознание доц. д-р Александра Багашева 65 5.07.2018 9 – 13 ч.
  II курс

 

 
Английска литература: Романтизъм Доц. д-р Юлия Стефанова

Гл. ас.д-р Ангел Игов

Райна Росенова

65 21.06.18 13.30-17.30
Английски език 4 част Гл. ас. д-р Румяна Благоева 65 14.06.2018 9.00 – 13.00
Английска интонация Ас. Владимир Филипов 182 А 7.06 и 8.06. 10.00-17.00
Синтаксис Доц. д-р Цветомира Венкова 65 22.06.2018 10.00- 14.00
  III курс

 

Английска литература: от Ренесанс към Барок Проф. дфн Евгения Панчева

Гл. ас. д-р Георги Няголов

65 28.06.2018 13.30- 17.30
Лингвистика на текста Доц. д-р Нели Тинчева 243 14.06

 

9.00-12.00

 

Общество и култура на САЩ Доц. д-р Ал. Главанакова 243 11.06.2018 9.00-12.00
История на английския език Проф. д-р Мира Ковачева 65 5.07.18 14.00-17.00
АВИТО

 

ас. Николина Искърова 247 13.06.18 10.00
  IV курс

 

Американска литература: от Модернизъм към Постмодернизъм Проф. д-р Мадлен Данова 65 14.06.18 14.00 – 17.00
Историческа лингвистика Проф. д-р Мира Ковачева Гл.ас.д-р Божил Христов 243 28.06.18 14.00-17.00
Интернет информационни технологии в чуждоезиковото обучение ас. Николина Искърова 247 13.06.18 9.00
 

 

Exam session schedule

download

АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – бакалаври

Януарска изпитна сесия – 22 януари – 16 февруари 2018 г.

Предмет/ курс Преподавател/и ауд. дата час
 I курс

 

Академичен и общ английски език – I част гл.ас. д-р Ирена Димова

гл.ас д-р Дж. Маккрийди

65 27.01.2018 10:00-13:00 ч.
Английски чрез литература

 

гл.ас. д-р М.Димитрова 65 01.02.2018 13.00-16.30
От Модернизъм към Постмодернизъм (устен изпит) проф.Вл.Трендафилов 164 каб. 6, 7, 8, 9 февр. 2018 9.00-18.00 ч.
Граматика

 

доц.Ал.Багашева 65 03.02.2018 10.00-13.00 ч.
Английски за професионална комуникация (презентации) Гл. ас. д-р Емилия Славова 243 22. 01. 2018

23. 01. 2018

24. 01. 2014

25. 01. 2018

10.00-15.00 ч.
II курс
Практически английски гл.ас. д-р Р. Благоева

ас. Албена Николова

65 20.01.2018 9.00-14.00 ч.
Фонология доц. Сн.Димитрова

ас. Вл. Филипов

65 25.01.2018 13.00-17.00
 

Морфология

доц. Хр. Стаменов

гл.ас.д-р М.Коларова

65 01.02.2018 10.00-13.00 ч.
От Модернизъм към Постмодернизъм (устен изпит) проф.Вл.Трендафилов 164 каб. 10, 12, 13, 14 февр. 2018 09.00-18.00 ч.
Английска литература: Просвещение гл.ас.д-р Веселин Будаков 65 10.02.2018 13.00-17.00 ч.
 
 

III курс

Английска литература: от Средновековие към Ренесанс проф. Е.Панчева

доц. А. Аспарухов

65 08.02.2018 9.00-13.00 ч.
Семантика доц. Р.Ишпекова

 

65 27.01.2018

 

14.00-17.00 ч.
Стилистика гл.ас.д-р М. Димитрова ?

каб.

13,14,15 и 16 февр.2018 г. 9.00 ч.
Историческа лингвистика

 

Мира Ковачева 65 15.02.2018 13.30-17.00 ч.
Психология проф.Соня Карабельова 65 25.01.2018 10.00-12.00 ч.
 

Междукултурна комуникация (презентации)

Гл. ас. д-р Емилия Славова 243 29. 01. 2018 10.00-15.00
IV курс
Американска литература проф. М.Данова 65 15.02.2018 9.00-13.00 ч.
Транскултурални диалози Доц. Ал. Главанакова 165 16.02.2018 9.00-14.00 ч.