Януарска изпитна сесия 2019

1 kurs

2 kurs

3 kurs

4 kurs

Ликвидационна сесия, Октомври 2018

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ окт.2018

MA Diploma Defence

To the attention of all MA students:

The MA diploma theses defences will be held on 26 October 2018.

The deadline for submitting the MA theses is 5 October 2018.

For further instructions, please check the MA Defence Information page.

Frankenstein’s intellectual labyrinth: folds in the house of knowledge

Lubomir Terziev

26.10.2018 (Friday), 18.00. English and American Studies Resource Centre

Before embarking on telling the story of his life, Frankenstein formulates the moral that his listener – Robert Walton – and, by implication, the readers might derive from it: “You seek for knowledge and wisdom, as I once did; and I ardently hope that the gratification of your wishes may not be a serpent to sting you, as mine has been.” This cautionary statement, which foregrounds hubristic intellectual aspiration as toxic evil (“a serpent to sting you”) has been deposited in the public consciousness as the kernel of Mary Shelley’s narrative. In my talk, I will focus on what I find a more intriguing angle: the labyrinthine intellectual etiology of Frankenstein’s act of hubris. His decision to make/create a human being out of inorganic matter is preceded by consecutive affiliations with and resistances to different epistemological attitudes. To explore this economy, I will use Deleuze’s concept of the fold.

График на септемврийската изпитна сесия, 2018 г.

БП „АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ“

Септемврийска изпитна сесия (20.08. – 07.09. 2018г.) 

Предмет/ курс Преподавател/и ауд. дата час
 I курс
Общество и култура на Великобритания доц. д-р Мария Пипевад-р Ирина Кюланова 243 3.09.2018 9:00– 13:00 ч.
Практическа граматика –I и II ч. Доц. д-р Ал. БагашеваН. Алексиева 241 4.09.2018 10.00– 13.00
Практическа фонетика 1 и 2 част доц. д-р Снежина Димитрова 5 ФК 31.08.2018 14:00– 17:00 ч
Академичен и общ английски – ІІ част гл.ас. д-р Ирена Димовагл. ас. д-р Дж. Маккрийди 241 28.08.2018 10.00–13.00
Английска литература: от Викторианство към Модернизъм доц. д-р Зелма Каталангл.ас.д-р М. Димитровагл. ас. д-р В. Будаков 243 5.09.2018 14:00–18:00 ч.
Английски чрез литература Гл.ас.д-р М. Димитрова 165 31.08.2018 9:00– 12.30 ч.
Писане по академични текстове (срок за предаване на заданията (по електронен път Ирина Кюланова   До 21.08
Увод в общото езикознание доц. д-р Ал. Багашева 241 7.09.2018 9.00– 13.00
Английска литература: от Модернизъм към Постмодернизъм Доц. д-р А. Аспарухов 165 30.08.2018 12.00
 II курс
Английска литература: Романтизъм Доц. д-р Юлия СтефановаГл. ас.д-р Ангел ИговРайна Росенова 243 28.08.2018 9.00–13.00
Аналитична граматика Н. Алексиева 165 5.09.2018 10:00– 14:00 ч.
Морфология доц. Хр. Стаменовгл.ас.д-р М. Коларова 241 05.09.2018 13.30-  17.00
Английска литература: Просвещение Гл.ас.д-р В. БудаковРайна Росенова 243 4.09.2018 14.00–17.00
Английски език 3 и 4 част Гл. ас. д-р Р. Благоева 243 4.09.2018 9.00– 13.00
Фонология доц. д-р Снежина Димитрова 243 31.08.2018 9:00– 12:00 ч,.
Английска интонация Ас. Владимир Филипов 182 А
Синтаксис Доц. д-р Цв. Венкова 243/65 5.09.2018 10.00– 14.00
АВИТО ас. Николина Искърова 247 28.08.2018 10:00
Английска литература: от Модернизъм към Постмодернизъм Доц. д-р А. Аспарухов 165 30.08.2018 12.00
 III курс
Английска литература: от Ренесанс към Барок Проф. д.ф.н Е. ПанчеваГл. ас. д-р Г. Няголов 65 30.08.2018 14.00– 18.00
Английска литература: от Средновековие към Ренесанс Проф. д.ф.н Е. ПанчеваГл. ас. д-р Г. Няголов 65 30.08.2018 9.00–13.00
Практически синтаксис Доц. д-р Цветомира Венкова 243 5.09.2018 10.00–14.00
Език и компютър Доц. д-р Цветомира Венкова 243 5.09.2018 10.00– 14.00
Стилистика Гл. ас. д-р М. Димитрова 182 4.09.2018 9.00
 
Лингвистика на текста Доц. д-р Нели Тинчева 243 03.09.2018 14.00–17.00
Общество и култура на САЩ Доц. д-р Ал. Главанакова 243 29.08.2018 9.00– 12.00
Историческа лингвистика Гл.ас.д-р Божил Христов 243 2.09.2018 9.00–13.00
История на английския език Проф. д-р Мира Ковачева 243 2.09.2018 14.00–17.00
ПЕДАГОГИКА Проф. С. Чавдарова 45 7.09.2018 8.00
Семантика Доц. д-р Р. Ишпекова 184 31.08.2108 9.00– 12.00
 IV курс
Интернет информационни технологии в чуждоезиковото обучение ас. Николина Искърова 247 28.08.2018 10:00
Американска литература: от Модернизъм към Постмодернизъм Проф. д-р Мадлен Данова 243 29.08.2018 14.00 – 18.00
Теория и практика на превода Гл.ас.д-р Нели ЯкимоваАс. Лика Пищалова 165 3.09.2018 12.00– 16.00
Превод А-Б част 5 Гл.ас.д-р Нели Якимова 165 3.09.2018 12.00–16.00
Превод А-Б част 6 Гл.ас.д-р Нели Якимова 165 3.09.2018 12.00–16.00
Превод Б-А част 5 Ас. Лика Пищалова 165 3.09.2018 12.00–16.00
Превод Б-А част 6 Ас. Лика Пищалова 165 3.09.2018 12.00– 16.00

 

 

График на юнската изпитна сесия, 2018 г.

БП „АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ“

Юнска изпитна сесия (11.06. – 06.07. 2018 г.)

Предмет/ курс Преподавател/и ауд. дата час
  I курс

 

Общество и култура на Великобритания доц. д-р Мария Пипева

д-р Ирина Кюланова

65 21.06.2018 9 – 13 ч..
Практическа граматика – II ч. Н. Алексиева 65 22.06.2018 14  ч.
Академичен и общ английски – ІІ част гл.ас. д-р Ирена Димова

гл. ас. д-р Дж. Маккрийди

65 28.06.2018 9 – 13 ч.
Английска литература: от Викторианство към Модернизъм доц. д-р Зелма Каталан

гл. ас. д-р Мария Димитрова

гл. ас. д-р В. Будаков

65 30.06.2018 14 – 18 ч.
Увод в общото езикознание доц. д-р Александра Багашева 65 5.07.2018 9 – 13 ч.
  II курс

 

 
Английска литература: Романтизъм Доц. д-р Юлия Стефанова

Гл. ас.д-р Ангел Игов

Райна Росенова

65 21.06.18 13.30-17.30
Английски език 4 част Гл. ас. д-р Румяна Благоева 65 14.06.2018 9.00 – 13.00
Английска интонация Ас. Владимир Филипов 182 А 7.06 и 8.06. 10.00-17.00
Синтаксис Доц. д-р Цветомира Венкова 65 22.06.2018 10.00- 14.00
  III курс

 

Английска литература: от Ренесанс към Барок Проф. дфн Евгения Панчева

Гл. ас. д-р Георги Няголов

65 28.06.2018 13.30- 17.30
Лингвистика на текста Доц. д-р Нели Тинчева 243 14.06

 

9.00-12.00

 

Общество и култура на САЩ Доц. д-р Ал. Главанакова 243 11.06.2018 9.00-12.00
История на английския език Проф. д-р Мира Ковачева 65 5.07.18 14.00-17.00
АВИТО

 

ас. Николина Искърова 247 13.06.18 10.00
  IV курс

 

Американска литература: от Модернизъм към Постмодернизъм Проф. д-р Мадлен Данова 65 14.06.18 14.00 – 17.00
Историческа лингвистика Проф. д-р Мира Ковачева Гл.ас.д-р Божил Христов 243 28.06.18 14.00-17.00
Интернет информационни технологии в чуждоезиковото обучение ас. Николина Искърова 247 13.06.18 9.00
 

 

Протокол от защитата на магистърски тези, 14. 04. 2018 г.

ЗАЩИТИ 14 АПРИЛ ПРОТОКОЛ

Exam session schedule

download

АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – бакалаври

Януарска изпитна сесия – 22 януари – 16 февруари 2018 г.

Предмет/ курс Преподавател/и ауд. дата час
 I курс

 

Академичен и общ английски език – I част гл.ас. д-р Ирена Димова

гл.ас д-р Дж. Маккрийди

65 27.01.2018 10:00-13:00 ч.
Английски чрез литература

 

гл.ас. д-р М.Димитрова 65 01.02.2018 13.00-16.30
От Модернизъм към Постмодернизъм (устен изпит) проф.Вл.Трендафилов 164 каб. 6, 7, 8, 9 февр. 2018 9.00-18.00 ч.
Граматика

 

доц.Ал.Багашева 65 03.02.2018 10.00-13.00 ч.
Английски за професионална комуникация (презентации) Гл. ас. д-р Емилия Славова 243 22. 01. 2018

23. 01. 2018

24. 01. 2014

25. 01. 2018

10.00-15.00 ч.
II курс
Практически английски гл.ас. д-р Р. Благоева

ас. Албена Николова

65 20.01.2018 9.00-14.00 ч.
Фонология доц. Сн.Димитрова

ас. Вл. Филипов

65 25.01.2018 13.00-17.00
 

Морфология

доц. Хр. Стаменов

гл.ас.д-р М.Коларова

65 01.02.2018 10.00-13.00 ч.
От Модернизъм към Постмодернизъм (устен изпит) проф.Вл.Трендафилов 164 каб. 10, 12, 13, 14 февр. 2018 09.00-18.00 ч.
Английска литература: Просвещение гл.ас.д-р Веселин Будаков 65 10.02.2018 13.00-17.00 ч.
 
 

III курс

Английска литература: от Средновековие към Ренесанс проф. Е.Панчева

доц. А. Аспарухов

65 08.02.2018 9.00-13.00 ч.
Семантика доц. Р.Ишпекова

 

65 27.01.2018

 

14.00-17.00 ч.
Стилистика гл.ас.д-р М. Димитрова ?

каб.

13,14,15 и 16 февр.2018 г. 9.00 ч.
Историческа лингвистика

 

Мира Ковачева 65 15.02.2018 13.30-17.00 ч.
Психология проф.Соня Карабельова 65 25.01.2018 10.00-12.00 ч.
 

Междукултурна комуникация (презентации)

Гл. ас. д-р Емилия Славова 243 29. 01. 2018 10.00-15.00
IV курс
Американска литература проф. М.Данова 65 15.02.2018 9.00-13.00 ч.
Транскултурални диалози Доц. Ал. Главанакова 165 16.02.2018 9.00-14.00 ч.
   
   

 

Mобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ за 2018/2019 година

Новите места за студентска мобилност по програма Еразъм+ могат да се намерят ето тук.

SWIFT TODAY: HIS LEGACY FROM THE ENLIGHTENMENT TO MODERN-DAY POLITICS

 

swift logo Raster

SWIFT TODAY: HIS LEGACY FROM THE ENLIGHTENMENT TO MODERN-DAY POLITICS

CONFERENCE PROGRAM

 DEPARTMENT OF ENGLISH AND AMERICAN STUDIES

NOVEMBER 30 – DECEMBER 1, 2017

 

Thursday, November 30
9:00-10:00 Conference registration the Aula lobby
10:00-10:30 Conference opening – AulaOpening address: Michael Forbes, Ambassador of Ireland to Bulgaria.

Introductory address: Prof. Madeleine Danova, Dean of the Faculty of Classical and Modern Philology.

10:30-11:30 Keynote speech Marc Martinez, University of Rouen

SATIRE, TRUTH AND THE ART OF LYING IN GULLIVER’S TRAVELS

12:00-13:00 Lunch
13:00-15:00 Panel 1Hall 1

Chair: L. Kostova

Eóin Ó Cuinneagáin, University of AmsterdamCOLONIALITY OF BEING AND GLOBAL LINEAR THINKING IN SWIFT’S A MODEST PROPOSAL
Ludmilla Kostova, University of Veliko TarnovoMONARCHICAL POWER IN GULLIVER’S TRAVELS:

SWIFT AS A CRITIC OF ENLIGHTENED ABSOLUTISM?

Gus Worth, American University of BulgariaA SWIFT BREXIT?
Jonathan McCreedy, Sofia University “St. Kliment Ohridski”“IS BREXIT THE MODERN DAY ‘WOOD’S HALF-PENCE’?” RE-EVALUATING SWIFT’S ECONOMIC POLICIES IN A TIME OF CONTEMPORARY CRISIS AND UNCERTAINTY IN IRELAND
15:00-15:30 Coffee break
15:30-17:00 Panel 2Hall 1

Chair: E. Pancheva

Tatyana Stoicheva, Sofia University St. Kliment Ohridski”Literaturen VesTnik AND THE FIRST Bulgarian Translation of A Modest  Proposal (2013)
Teodora Tzankova, Institute for Literature, Bulgarian Academy of SciencesPARODY AND SATIRE IN TRANSLATION: AN ALMOST IMPOSSIBLE TASK (NOTES ON SOME BULGARIAN TRANSLATIONS OF GULLIVER’S TRAVELS)
Evgenia Pancheva, Sofia University St. Kliment Ohridski”“ST. PATRICK’S DEAN, GOOD SIR”: SELF-REFERENTIALITY IN SWIFT’S POETRY
17:00-18:30 Panel 3Hall 1

Chair: E. Slavova

Christo Stamenov, Sofia University St. Kliment Ohridski”JONATHAN SWIFT ON LANGUAGE AS A SEMIOTIC SYSTEM
Rayna Rossenova, Sofia University St. Kliment Ohridski”“[O]NE WHO HAS LONG BEEN AN INVISIBLE SPY OVER THE ACTIONS OF UNCONSCIOUS MORTALS”: MARY ROBINSON’S “SYLPHID” AND THE IMAGE OF THE SATIRIST
Emilia Slavova, Sofia University St. Kliment Ohridski”POLISHING THE LANGUAGE, POLITENESS, “POLITICAL CORRECTNESS”: FROM JONATHAN SWIFT’S PROPOSAL FOR CORRECTING, IMPROVING AND ASCERTAINING THE ENGLISH TONGUE TO PRESENT-DAY LANGUAGE AND CULTURE WARS
Friday, December 1
9:30-10:30 Hall 1Keynote speech

James Ward, University of Ulster

LEGACIES OF MADNESS

10:30-11:00 Coffee break
11:00-12:30 Panel 4Hall 1

Chair: A. Glavanakova

Filipina Filipova, Independent scholarA WONDERFUL YAHOO THAT COULD SPEAK LIKE A HOUYHNHNM: POST-TRUTH AND GULLIVER’S GENTLE READER
John Mullen, American University of Bulgaria“A GLASS WHEREIN BEHOLDERS DISCOVER EVERYBODY’S FACE BUT THEIR OWN”: SWIFTIAN TRAITS IN RECENT ANTI-TRUMP SATIRE
Alexandra Glavanakova, Sofia University St. Kliment Ohridski”REWRITING JONATHAN SWIFT’S A MODEST PROPOSAL IN “POST-RACIAL” AMERICA
12:30-13:30 Lunch
13:30-15:30 Panel 5Hall 1

Chair: V. Budakov

Mariya Dogan, Hacettepe UniversityALEXSANDER PTUSHKO’S THE NEW GULLIVER (1935): THE WORLD’S FIRST FULL-LENGTH ANIMATED FILM AND PRAGMATICS OF IDEOLOGICAL ADAPTATION
Melissa Richard, University of RouenSWIFT: FROM BOOK TO TV ADAPTATION_A NEW LEGACY
Monika Kosa, University of Cluj-NapocaENCHANTING THE MIND: THE ROLE OF MAGIC IN JONATHAN SWIFT’S GULLIVER’S TRAVELS
Vesselin Budakov, Sofia University “St. Kliment Ohridski”TRAVELS INTO REMOTE PLANETS AND TIMES: ADVENTURE AND SPECULATIVE SF IN NINETEENTH-CENTURY IMITATIONS OF JONATHAN SWIFT’S GULLIVER’S TRAVELS
16:00 Conference Closing
19:00 Conference Dinner

 

With the kind support of:

Academic Foundation for English and American Studies

Embassy of Ireland in Bulgaria

%d bloggers like this: