ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЮЛИ 2020 Г.

ГРАФИК за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  13  юли 2020г.

 

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ МИНИМУМ ПОЛОВИН ЧАС ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО НА ИЗПИТА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА НОСЯТ ПРЕДПАЗНИ МАСКИ!!!

ЯВЯВАНЕТО НА ИЗПИТ СТАВА С ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ.

 

РЕКТОРАТ:

СПЕЦИАЛНОСТ

 

ДАТА

 

МЯСТО

 

Английска филология 13 юли 2020 г.,

09.00 ч. – писмен I част

13.00 ч. – писмен II част

 

65 аудитория

 

272 аудитория

Поправителната сесия 2020 ще се проведе дистанционно !!!

ВАЖНО:

Във връзка с удължаване на мерките с цел ограничаване опасността от разпространение на COVID-19 със заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ РД-179/21.05.2020 г. Деканският съвет взе решение:

Поправителната сесия да се проведе дистанционно.

В тази връзка се въвежда нова процедура, която изисква задължително студентът да подаде молба по ОБРАЗЕЦ за явяване на изпит в срок до 15 юли 2020 г. на мейла на гл. ас. д-р Симеон Хинковски (s.hinkovski@uni-sofia.bg).

ОБРАЗЕЦ за попълване.

Summer Semester Exam Session 2020

Here are all the exam and term paper dates for the BA and MA programs. For the issuing of individual protocols, please follow this link.

BA program:

1st year: Юнска сесия 2020 1 курс

2nd year: Юнска сесия 2020 2 курс

3rd year: Юнска-сесия-2020-3-курс

4th year: Юнска сесия 2020 4 курс

MA Language and Culture: МП Език и култура

MA Communication: Language, Literature and the Media: МП Комуникация: език, литература, медии

MA Translation: МП ПРЕВОД

MA Conference Interpreting: МП Конферентен превод

Erasmus 2020/2021

Конкурсът за места по обменна програма за студентска мобилност Еразъм+ за 2020/21 г. е открит. Подробна информация за условията за кандидатстване можете да откриете на Еразъм+ страницата на СУ.

Срок за кандидатстване чрез електронната платформа е 20 февруари – 6 март 2020 г.

За консултации с координатора по Еразъм+ д-р Емилия Славова можете да пишете на eslavova.at.gmail.com.

Не пропускайте тази уникална възможност да прекарате един или два семестъра от обучението си в чужд университет!

Exam Session Winter 2019/2020

Here are the exam dates for the winter exam session, 2019/2020:

1st year BA programme: Зимна_сесия 2020 1 курс

2nd year BA programme: Зимна_сесия 2020 2 курс

3rd year BA programme: Зимна_сесия 2020 3 курс

4th year BA programme: Зимна_сесия 2020 4 курс

Language and Culture MA programme: Зимна_сесия 2020 МП Език и култура Communication: Language, Literature, Media MP programme: Зимна_сесия 2020 МП Комуникация

Translation MA programme: Зимна_сесия 2020 МП ПРЕВОД

Conference Interpreting MA programme: Зимна_сесия 2020 МП Конферентен превод

КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ

За четиринадесета поредна година Фондация „Университетска англицистика и американистика“ (ФУАА) обявява конкурс за превод на поезия на името на професор Владимир Филипов. Целта на конкурса е да съхрани спомена за него като един от най-изявените преводачи на поезия от български на английски език.

Повече информация за конкурса и текстовете на двете стихотворения за тази година можете да намерите тук:

ОБЯВА – конкурс Проф. Вл. Филипов 2019.

Приемно време – зимен семестър 2019

Приемно време2019.doc

Септемврийска изпитна сесия 2019

таблица – септемврийска сесия_2019

Държавен изпит:

Нов вариант:

Писмен изпит: 09.09.2019 г. от 08:00 ч. в 243 ауд.

Стар вариант:

писмен изпит: 09.09.2019 г. от 08:00 в 241 ауд.

устен изпит: 10.09.2019 г. от 09.00 в 172 каб.

 

СЕСИЯ – БАКАЛАВРИ, ЮНИ /ЮЛИ 2019 Г. 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
КАТЕДРА ПО АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА
СЕСИЯ – БАКАЛАВРИ, ЮНИ /ЮЛИ 2019 Г. 

І КУРC 
ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА/ЧАС ЗАЛА/ К-Т
Практическа
фонетика
Доц. д-р
Снежина
Димитрова

Хон.ас.
Николета

Стойкова

10.06.2019

 

 9.00-14.00ч

5 ФК
Увод в общото
езикознание
Доц. д-р
Александра
Багашева
13.06.2019

 

14.00-17.00 ч

65
Общество и култура
на Великобритания
Доц. д-р
Мария
Пипева
20 .06.2019

 

 9.00-13.00ч

65
Английска  литература:
от викторианство
към модернизъм
Доц.д-р
Аспарух
Аспарухов
27.06.2019

 

14.00-17.00ч

65
Академичен и
общ английски език
Гл.ас. д-р
Ирена
Димова
Гл.ас. д-р
Джонатан
Маккрийди
29.06.2019

 

14.00-17.00ч

65
Практическа граматика –
2 част
Гл.ас. д-р
Божил
Христов
4.07.2019

10.00-12.00ч

65
  

ІІ КУРC 

Академичен и общ английски език Гл.ас. д-р
Румяна
Благоева
17 юни

9-13.00

241
Английска
интонация
Ас.Владимир Филипов 21  юни

9.00-17.00

182 А
Романтизъм Гл.ас. д-р
Любомир
Терзиев
29 юни

9-13.00ч

65
Синтаксис Доц. д-р
Цветомира
Венкова
4 юли

13.00 ч

65
 

ІІ­І КУРC 

Лингвистика
на текста
Доц. д-р
Нели
Тинчева
11 юни

9-11.00 ч

243 ауд.
АВИТО Ас. Николина Искърова 12 юни,

от 10:00ч

247 зала
Английско-
български  превод
Катерина
Станковска
13 юни

10.00-12.00ч

243 ауд.
История
на английския
език
Гл.ас. д-р
Божил
Христов
20 юни

14.00 – 17.00 ч

65
Английска литература:
от Ренесанс към барок
Проф. дфн
Евгения
Панчева
Доц. д-р
Аспарух
Аспарухов
27 юни

от 9.00 ч

65
 

ІV  КУРC

Интернет
информационни технологии в чуждоезиковото
обучение
Ас. Николина Искърова 11 юни,

10:00 ч

247
Американска литература:
от модернизъм към постмодернизъм
Доц.д-р
Александра Главанакова
13 юни

9.00 -13.00ч

65

 

Представяне на магистърските програми на катедрата за 2019-2020 г.

%d bloggers like this: