Приемно време – зимен семестър 2019

Приемно време2019.doc

Септемврийска изпитна сесия 2019

таблица – септемврийска сесия_2019

Държавен изпит:

Нов вариант:

Писмен изпит: 09.09.2019 г. от 08:00 ч. в 243 ауд.

Стар вариант:

писмен изпит: 09.09.2019 г. от 08:00 в 241 ауд.

устен изпит: 10.09.2019 г. от 09.00 в 172 каб.

 

СЕСИЯ – БАКАЛАВРИ, ЮНИ /ЮЛИ 2019 Г. 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
КАТЕДРА ПО АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА
СЕСИЯ – БАКАЛАВРИ, ЮНИ /ЮЛИ 2019 Г. 

І КУРC 
ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА/ЧАС ЗАЛА/ К-Т
Практическа
фонетика
Доц. д-р
Снежина
Димитрова

Хон.ас.
Николета

Стойкова

10.06.2019

 

 9.00-14.00ч

5 ФК
Увод в общото
езикознание
Доц. д-р
Александра
Багашева
13.06.2019

 

14.00-17.00 ч

65
Общество и култура
на Великобритания
Доц. д-р
Мария
Пипева
20 .06.2019

 

 9.00-13.00ч

65
Английска  литература:
от викторианство
към модернизъм
Доц.д-р
Аспарух
Аспарухов
27.06.2019

 

14.00-17.00ч

65
Академичен и
общ английски език
Гл.ас. д-р
Ирена
Димова
Гл.ас. д-р
Джонатан
Маккрийди
29.06.2019

 

14.00-17.00ч

65
Практическа граматика –
2 част
Гл.ас. д-р
Божил
Христов
4.07.2019

10.00-12.00ч

65
  

ІІ КУРC 

Академичен и общ английски език Гл.ас. д-р
Румяна
Благоева
17 юни

9-13.00

241
Английска
интонация
Ас.Владимир Филипов 21  юни

9.00-17.00

182 А
Романтизъм Гл.ас. д-р
Любомир
Терзиев
29 юни

9-13.00ч

65
Синтаксис Доц. д-р
Цветомира
Венкова
4 юли

13.00 ч

65
 

ІІ­І КУРC 

Лингвистика
на текста
Доц. д-р
Нели
Тинчева
11 юни

9-11.00 ч

243 ауд.
АВИТО Ас. Николина Искърова 12 юни,

от 10:00ч

247 зала
Английско-
български  превод
Катерина
Станковска
13 юни

10.00-12.00ч

243 ауд.
История
на английския
език
Гл.ас. д-р
Божил
Христов
20 юни

14.00 – 17.00 ч

65
Английска литература:
от Ренесанс към барок
Проф. дфн
Евгения
Панчева
Доц. д-р
Аспарух
Аспарухов
27 юни

от 9.00 ч

65
 

ІV  КУРC

Интернет
информационни технологии в чуждоезиковото
обучение
Ас. Николина Искърова 11 юни,

10:00 ч

247
Американска литература:
от модернизъм към постмодернизъм
Доц.д-р
Александра Главанакова
13 юни

9.00 -13.00ч

65

 

Представяне на магистърските програми на катедрата за 2019-2020 г.

Награди от конкурса за поетичен превод “Проф. Владимир Филипов” – 2018 г.

На 29. 01. 2019 г. Фондация “Университетска англицистика и американистика” връчи наградите от конкурса за поетичен превод “Проф. Владимир Филипов” – 2018 г. 

 

 

 

За конкурса постъпиха двадесет превода на предложените от организаторите стихотворения.  Журито в състав проф. дфн Евгения Панчева, доц. д-р Мария Пипева и Андрей Филипов реши:

Първа награда (250 лева) се присъжда на:

Весела Мариян Стефанова, 

студентка от трети курс, специалност „Приложна лингвистика с английски и италиански език“, ПУ „Паисий Хилендарски“, за превода на стихотворението „Малка балада за голямата река“ от Христо Фотев.

Втора награда (150 лева) се присъжда на:

Донка Пламенова Милкова,

студентка от трети курс, специалност „Английска филология“, СУ „Св. Климент Охридски“, за превода на стихотворението „Кръст“ от Миряна Башева.

Честитим на отличените и желаем на всички участници успехи на преводаческото поприще!

Януарска изпитна сесия 2019

1 kurs

2 kurs

3 kurs

4 kurs

Ликвидационна сесия, Октомври 2018

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ окт.2018

MA Diploma Defence

To the attention of all MA students:

The MA diploma theses defences will be held on 26 October 2018.

The deadline for submitting the MA theses is 5 October 2018.

For further instructions, please check the MA Defence Information page.

Frankenstein’s intellectual labyrinth: folds in the house of knowledge

Lubomir Terziev

26.10.2018 (Friday), 18.00. English and American Studies Resource Centre

Before embarking on telling the story of his life, Frankenstein formulates the moral that his listener – Robert Walton – and, by implication, the readers might derive from it: “You seek for knowledge and wisdom, as I once did; and I ardently hope that the gratification of your wishes may not be a serpent to sting you, as mine has been.” This cautionary statement, which foregrounds hubristic intellectual aspiration as toxic evil (“a serpent to sting you”) has been deposited in the public consciousness as the kernel of Mary Shelley’s narrative. In my talk, I will focus on what I find a more intriguing angle: the labyrinthine intellectual etiology of Frankenstein’s act of hubris. His decision to make/create a human being out of inorganic matter is preceded by consecutive affiliations with and resistances to different epistemological attitudes. To explore this economy, I will use Deleuze’s concept of the fold.

График на септемврийската изпитна сесия, 2018 г.

БП „АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ“

Септемврийска изпитна сесия (20.08. – 07.09. 2018г.) 

Предмет/ курс Преподавател/и ауд. дата час
 I курс
Общество и култура на Великобритания доц. д-р Мария Пипевад-р Ирина Кюланова 243 3.09.2018 9:00– 13:00 ч.
Практическа граматика –I и II ч. Доц. д-р Ал. БагашеваН. Алексиева 241 4.09.2018 10.00– 13.00
Практическа фонетика 1 и 2 част доц. д-р Снежина Димитрова 5 ФК 31.08.2018 14:00– 17:00 ч
Академичен и общ английски – ІІ част гл.ас. д-р Ирена Димовагл. ас. д-р Дж. Маккрийди 241 28.08.2018 10.00–13.00
Английска литература: от Викторианство към Модернизъм доц. д-р Зелма Каталангл.ас.д-р М. Димитровагл. ас. д-р В. Будаков 243 5.09.2018 14:00–18:00 ч.
Английски чрез литература Гл.ас.д-р М. Димитрова 165 31.08.2018 9:00– 12.30 ч.
Писане по академични текстове (срок за предаване на заданията (по електронен път Ирина Кюланова   До 21.08
Увод в общото езикознание доц. д-р Ал. Багашева 241 7.09.2018 9.00– 13.00
Английска литература: от Модернизъм към Постмодернизъм Доц. д-р А. Аспарухов 165 30.08.2018 12.00
 II курс
Английска литература: Романтизъм Доц. д-р Юлия СтефановаГл. ас.д-р Ангел ИговРайна Росенова 243 28.08.2018 9.00–13.00
Аналитична граматика Н. Алексиева 165 5.09.2018 10:00– 14:00 ч.
Морфология доц. Хр. Стаменовгл.ас.д-р М. Коларова 241 05.09.2018 13.30-  17.00
Английска литература: Просвещение Гл.ас.д-р В. БудаковРайна Росенова 243 4.09.2018 14.00–17.00
Английски език 3 и 4 част Гл. ас. д-р Р. Благоева 243 4.09.2018 9.00– 13.00
Фонология доц. д-р Снежина Димитрова 243 31.08.2018 9:00– 12:00 ч,.
Английска интонация Ас. Владимир Филипов 182 А
Синтаксис Доц. д-р Цв. Венкова 243/65 5.09.2018 10.00– 14.00
АВИТО ас. Николина Искърова 247 28.08.2018 10:00
Английска литература: от Модернизъм към Постмодернизъм Доц. д-р А. Аспарухов 165 30.08.2018 12.00
 III курс
Английска литература: от Ренесанс към Барок Проф. д.ф.н Е. ПанчеваГл. ас. д-р Г. Няголов 65 30.08.2018 14.00– 18.00
Английска литература: от Средновековие към Ренесанс Проф. д.ф.н Е. ПанчеваГл. ас. д-р Г. Няголов 65 30.08.2018 9.00–13.00
Практически синтаксис Доц. д-р Цветомира Венкова 243 5.09.2018 10.00–14.00
Език и компютър Доц. д-р Цветомира Венкова 243 5.09.2018 10.00– 14.00
Стилистика Гл. ас. д-р М. Димитрова 182 4.09.2018 9.00
 
Лингвистика на текста Доц. д-р Нели Тинчева 243 03.09.2018 14.00–17.00
Общество и култура на САЩ Доц. д-р Ал. Главанакова 243 29.08.2018 9.00– 12.00
Историческа лингвистика Гл.ас.д-р Божил Христов 243 2.09.2018 9.00–13.00
История на английския език Проф. д-р Мира Ковачева 243 2.09.2018 14.00–17.00
ПЕДАГОГИКА Проф. С. Чавдарова 45 7.09.2018 8.00
Семантика Доц. д-р Р. Ишпекова 184 31.08.2108 9.00– 12.00
 IV курс
Интернет информационни технологии в чуждоезиковото обучение ас. Николина Искърова 247 28.08.2018 10:00
Американска литература: от Модернизъм към Постмодернизъм Проф. д-р Мадлен Данова 243 29.08.2018 14.00 – 18.00
Теория и практика на превода Гл.ас.д-р Нели ЯкимоваАс. Лика Пищалова 165 3.09.2018 12.00– 16.00
Превод А-Б част 5 Гл.ас.д-р Нели Якимова 165 3.09.2018 12.00–16.00
Превод А-Б част 6 Гл.ас.д-р Нели Якимова 165 3.09.2018 12.00–16.00
Превод Б-А част 5 Ас. Лика Пищалова 165 3.09.2018 12.00–16.00
Превод Б-А част 6 Ас. Лика Пищалова 165 3.09.2018 12.00– 16.00

 

 

%d bloggers like this: